109

Selections in JEE-Advanced

460

Selections in JEE-Main

45

90% above in Boards

2

Regional Mathematics Olympiad(RMO)

7

Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana(KVPY)

RESULTS - 2017


JEE - Main Toppers

Sameer Pande

(322/360)

Harsh Dolhare

(312/360)

Akshat Loya

(279/360)

Nachiket Deoghare

(256/360)

Ajinkya Bokade

(256/360)


JEE - Advanced Toppers

Sameer Pande

AIR-104

Abhishek Tanpure

AIR-424

Shivam Jadhav

AIR-549

Ajinkya Bokade

AIR-784

Harsh Dolhare

AIR-855

Nachiket Deoghare

AIR-1705

Akshat Loya

AIR-2738


BITSAT

Vidarbha Topper

Sameer Pande

438/450

 

Harsh Dolhare

411/450


Kishore Vaigyanik Protsahan Yojna (KVPY)


National Mathematics Talent Contest by AMTI

Kalyani Sainis


Regional Mathematics Olympiad (RMO)

Indrayani Tayde

Kalyani Sainis


Board (ICAD Topper)

Manali Sanjay Bhavsar

Board: 95.84%

ICADians Scoring Above 89% in Boards.

Sarthak Vele

95.53%

Jayesh Urkude

95.23%

Sameer Pande

93.53%

Harsh Dolhare

93.53%

Shreya Zode

93.07%

Praveen Maiya

92.46%

Yash Phirke

92.15%

Mayank Kale

92.15%

Pallavi Lohkare

92.00%

Eashan Bhat

92.00%

Shrawani Gubre

91.07%

Vrushali Harane

90.92%

Kritika Dhawale

90.92%

Mrunal Hulke

90.92%

Himanshu Ghodmare

90.76%

Ishika Ghosh

90.61%

Pankaj Dharmik

90.46%

Aditi Jichkar

90.46%

Nidhi Sharma

90.30%

Priyal Kumar

90.30%

Nidhi Jhawar

90.00%

Vedant Shete

90.00%

Ajinkya Khade

90.00%

Nachiket Raut

89.84%

Sanika Joshi

89.84%

Suraj Hazra

89.53%

Sajal Patil

89.53%

Karan Shroff

89.53%